Systemy dachowe:  informacje  porady    usługi   sprzedaż
Strona główna  •  Nasi ludzie   •   Realizacje   •   Dekarze Warszawa Mazowieckie  • Rynki i Klienci  •  Kontakt  •  Praca   •  Ceny i kosztorysy
Usługi
Krycie nowych budynków
Wymiana dachów
Remont dachów
Drobna naprawa dachów
Konserwacja dachów
Montaż okien i wyłazów
Systemy odwodnień
Izolacje dachowe
Porady i informacje
Bezpieczeństwo dachu
Pogotowie dachowe
Sprzedaż
Pokrycia dachowe
Akcesoria dachowe
Systemy rynnowe
Doradztwo techniczne
Kontakt
 
Aktualności Porady i Usługi  
w temacie krycie dachów

Co warto wiedzieć o wyborze i kryciu dachów, ich eksploatacji i konserwacji.
Tu warto zaglądać często. Dział będzie rozbudowywany.
 
 

 
   Konsultacje
  Jeżeli potrzebujesz pilnej
  odpowiedzi na pytanie
  zadzwoń do mnie
 
tel. 22 761 92 63
tel. kom. 662 495 494
 
 tel.-faks  22 761 92 54
 
 lub napisz e-mail:  info@tech-bud.pl
 
  
  Pomiary i wyceny

 
Bezpłatny pomiar powierzchni dachu i wycena.
Specjaliści  Techbud wykonają bezpłatny pomiar powierzchni   dachu i przedstawią szczegółową  kalkulację kosztów, gwarantując do czasu zakończenia inwestycji stałą cenę usługi.

 
 
  Dlaczego TechBud   Andrzeja Filipiaka
Firma TechBud Andrzeja Filipiaka wykonała łącznie ponad 2 300 000 m2 powierzchni dachowej zdobywając olbrzymie doświadczenie w zakresie konstrukcji, krycia dachów
i eksploatacji. Korzystamy także z doświadczeń firm amerykańskich
i kanadyjskich z uwagi na budowanie przez nich dachów w rejonach w których panują ekstremalne warunki klimatyczne i pogodowe.
W tym dziale pragniemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą
i doświadczeniem, a także zachęcić do stosowania nowoczesnych technologii krycia dachów w tym montażu i materiałów.
Zapraszamy zatem do systematycznego odwiedzania naszego działu i zapoznawania się z nowymi informacjami.
  
  
  Pogotowie dachowe


Awaryjne naprawy  dachów firma   TechBud  wykonuje w 24 - 72 h po zgłoszeniu.  Naprawy wykonujemy od  poniedziałku do piątku
  Więcej informacji   o systemie  pomocy

 
 Sezon zimowy na dachach
Budowa
i projektowanie
Powstawanie
sopli na dachach

 
Powstawanie sopli lodowych spowodowane jest topnieniem śniegu na powierzchni dachu pod wpływem ciepła przenikającego z wnętrza budynku przez złą izolację cieplną, spływaniem wody w kierunku krawędzi i zamarzaniem wody przy spadku temperatury. Przenikające od spodu ciepło powoduje topnienie śniegu, przy czym im większa warstwa śniegu tym wyższa temperatura powierzchni dachu i szybsze topnienie.
Czytaj więcej
Konserwacja
i czyszczenie
Obciążenie śniegiem - zabezpieczenie
i usuwanie śniegu
Zadbaj o swój dach. Konstrukcja dachu i  pokrycia dachowe posiadają ograniczoną nośność i dopuszczalne obciążenie śniegiem zazwyczaj obliczoną dla określonej strefy geograficznej. Polska Norma wyróżniała dotychczas 4 strefy obciążenia śniegiem, lecz z uwagi na zachodzące zmiany w klimacie na terenie Polski normy te mają już ograniczoną wartość. Dlatego należy zwrócić baczna uwagę i podjąć działania zabezpieczające przed katastrofą zawalenia dachu. Czytaj więcej
   
Sezon wiosenny na dachach
Konserwacja
i czyszczenie
Mycie dachów
i konserwacja
dachu
Pokrycie dachów po sezonie zimowym jest najczęściej zanieczyszczone  sadzami (nawet z sąsiednich budynków), liśćmi z okresu przełomu sezonu jesień - zima, zanieczyszczeniami chemicznymi
i mineralnymi zawartymi w śniegu. Nieusunięte zanieczyszczenia mają destrukcyjny wpływ na pokrycie dachowe, a w tym  szybszą korozję elementów metalowych, rozwój glonów i pleśni, powstawanie trudno usuwalnych nalotów i zmian barw pokryć dachowych. Dlatego każdorazowo po sezonie zimowym dach powinien być gruntownie umyty i oczyszczony, a następnie zakonserwowany. Elementy uszkodzone wymienione, a uszkodzenia powłok lakierniczych naprawione. Więcej w dziale Konserwacja dachów

 

Sprawdzenie szczelności pokrycia dachowego Sezon zimowy może pływać  na późniejszą szczelność pokrycia dachowego. Zaleganie śniegu i lodu może spowodować w czasie topnienia podciekania które w normalnych warunkach letnich nawet w czasie obfitych opadów deszczu nie występują. 
Zmieniające się temperatury powietrza mogą z jednej strony wpływać na pojawienie się skroplin (w trakcie przechodzenia temperatury przez tzw. punkt rosy) na elementach metalowych i powodować zawilgocenia, z drugiej pracujące na ściskanie i rozciąganie materiały pokrycia dachowego w trakcie mrozów i odwilży mogą uszkodzić połączenia, poluźnić mocowania itd. Warto z udziałem fachowców z Techbud Andrzej Filipiak przeprowadzić gruntowną kontrolę pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, mocowań.
Sprawdzenie konstrukcji pokrycia dachów Pokrycie dachów jest w czasie zimy narażone na znaczne obciążenia śniegiem. Mogą więc powstać odkształcenia geometrii pokrycia dachu, uszkodzenia więźby dachu, rozszczelnienie obróbek blacharskich, uszkodzenia powłoki pokryć dachowych w trakcie usuwania śniegu,
Specjaliści z Techbud Andrzej Filipiak w ramach systemu "Zarządzania dachami" skontrolują wszystkie element konstrukcji.
   
  
  Prawo a remontu dachu

 Zgodnie z Prawem budowlanym Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Natomiast na inwestora (właściciele obiektu budowlanego) prawo budowlane nakłada obowiązek dokonania zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych w tym także prac remontowych. (Art 30 ust.1 pkt 2), czyli remontu dachu, remontu więźby dachowej, wymiany dachu. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej,
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki,
a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia,
w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw,
w drodze decyzji.. Zgłoszenia,
o którym mowa  należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie,
w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Uwaga: Publikowane na stronach portalu Tech-bud.pl  informacje prawne dla naszych użytkowników są jedynie materiałem informacyjnym
i pomocniczym. Techbud nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie opublikowanych informacji. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Pomiary i szkice firma WYMIAR