Porady firmy dekarskiej "Techbud Andrzej Filipiak"  - w trosce o klienta

O sezonie zimowym warto pomyśleć budując i projektując dach.

Sople na dachach

Obciążenie śniegiem - konserwacja dachu  i usuwanie śniegu

 

Sople na dachach
Powstawanie sopli lodowych spowodowane jest topnieniem śniegu na powierzchni dachu pod wpływem ciepła przenikającego z wnętrza budynku przez złą izolację cieplną, spływaniem wody w kierunku krawędzi i zamarzaniem wody przy spadku temperatury. Przenikające od spodu ciepło powoduje topnienie śniegu, przy czym im większa warstwa śniegu tym wyższa temperatura powierzchni dachu i szybsze topnienie. Stropodachy wentylowane powodują, że śnieg nie  topi się od spodu pod wpływem ciepła z wnętrza. Topi się dopiero wówczas kiedy temperatura powietrza przekroczy 0 stopni C  i woda spływa do rynien. 

Tworzenie się sopli przy okapach stropodachu
1. Płyta nośna stropodachu,
2. izolacja cieplna
3. Strumień ciepła
4. Warstwa topniejącego śniegu
5. Próg ze śniegu i zamarzniętej wody
6.Sople


1. Strop
2. Izolacja cieplna
3. Płyta dachowa
4.Warstwa topniejącego śniegu
5/6. Wpadające zimne powietrze przez kratkę wentylacyjną


Zakładając podbitkę warto zamówić dodatkowo specjalne otwory wentylacyjne. Niezachowanie tego warunku mogłoby szybko doprowadzić do zawilgocenia ocieplenia dachu i ołacenia i  zwiększonych strat ciepła. Zawilgocenie ocieplenia zagroziłoby wkrótce całej konstrukcji dachowej.

Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji dachu niezbędne jest istnienie otworów wlotowych w okapie i wylotowych - w kalenicy.
W dachu wykończonym podbitką zostawia się w tym celu szczeliny albo w samej podbitce montuje odpowiednią liczbę otworów wentylacyjnych z regulowanymi szczelinami.
Powierzchnia otworów wentylacyjnych zależy od szczelności pokrycia dachowego i powinna wynosić:
- około 0,2% powierzchni dachu krytego blachą lub gontami bitumicznymi;
- około 0,02% powierzchni dachu krytego dachówką ceramiczną albo cementową.


 
Powrót do poprzedniej strony

 

Obciążenie śniegiem - konserwacja dachu  i usuwanie śniegu

Mapa przedstawia orientacyjne strefy obciążenia śniegiem na terenie Polski.  Strefy III i IV są to obszary najbardziej narażone na zwiększone opady i zaleganie śniegu.
W związku ze zmianami klimatycznymi są to jedynie orientacyjne dane wg PN -80/B-02010 które są brane pod uwagę przy projektowaniu dachów. Tym nie mniej projektanci w związku z zaistniała sytuacją biorą znaczną  poprawkę ze względów bezpieczeństwa dachów.

Właściciel dachu winien podchodzić do spraw niebezpieczeństwa przeciążenia śniegiem dachu z dużą odpowiedzialnością. W okresie zimowym najwięcej katastrof jest związanych z zawaleniem konstrukcji dachowej i nierzadko całego budynku z powodu przeciążenia dachu zalegającym śniegiem i lodem.
Dlatego by uniknąć katastrofy i zawalenia dachu lub jego uszkodzenia nadmiernym obciążeniem należy po obfitych opadach usuwać śnieg z dachu.

Z uwagi na konstrukcję pokrycia dachowego, przepisy BHP w tym  bezpieczeństwo usuwającego
i postronnych osób powinny to robić wyspecjalizowane ekipy dekarskie takie jak specjaliści z Techbud. 
Osoby nieprzeszkolone mogą
w trakcie usuwania śniegu uszkodzić pokrycie dachowe (uszkodzenie papy, gontów bitumicznych, uszkodzenia powłoki ochronnej na dachach z pokryciem metalowym, wyrwanie mocowań), a także uszkodzić rynny, elementy obróbek blacharskich. Firma Techbud Andrzej Filipiak usuwa śnieg z dachu w ramach systemu konserwacyjnego  "Zarządzania dachami" do którego mogą się zgłosić właściciele budynków i administratorzy.